บ้านครู ศพด.
โทร 098-646-1147
  • th
  • บ้านครู ศพด.
  • บ้านครู ศพด.
  • บ้านครู ศพด.
  • บ้านครู ศพด.
  • บ้านครู ศพด.
  • บ้านครู ศพด.

บ้านครู ศพด.

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท.

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

 

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

ว.17 ส่งภายใน 31 มี.ค. 63

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20

ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

 

** 50 ท่านแรกรับแผ่น CD File คู่มือครู ศพด. สู่ คศ.3 **

 

สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลัก)

มาตรฐานตำแหน่ง/วิทยฐานะของครูและบุคลากร ส่วน อปท.

หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนเป็น ครู คศ.3

การจัดทำแฟ้ม การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

การจัดผลงานทางวิชาการ คศ.3

เทคนิคการจัดมุม ประสบการณ์ในห้อง

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรม ครูปฐมวัย

วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

เทคนิคการเตรียมตัวก่อนรับการประเมินของคณะกรรมการ

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ตารางการอบรม ปี 2562

วัน/เดือน/ปี

จังหวัด

สถานที่

13 กรกฎาคม 2562

หนองบัวลำภู

รร. ณัฐพงษ์

14 กรกฎาคม 2562

เลย

รร. ใบบุญแกรนด์

20 กรกฎาคม 2562

ขอนแก่น

รร. โฆษะ

21 กรกฎาคม 2562

เชียงใหม่

รร. ธาริน

27 กรกฎาคม 2562

พิษณุโลก

รร. ไอยราฯ

28 กรกฎาคม 2562

นครราชสีมา

รร.สบาย

ภาพบรรยากาศในการอบรม

 

บริการ
เส้นทางสู่ คศ. 3

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สอบถาม
ผลงานทางวิชาการ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
ครู ศพด.

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

สอบถาม
วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

สอบถาม
การอบรม ครู ศพด.

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

สอบถาม
วิจัยการศึกษา

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
ครู ศพด. สู่ คศ. 3

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
นายอัศวิน นันทะแสง
ปีที่เข้าร่วม:
20 มิถุนายน 2562
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บ้านครู ศพด.
สถานที่ตั้งบริษัท:
192 หมู่ 1 หนองหาน หนองหาน 41130
ประเทศ/เขต:
ไทย, อุดรธานี
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บ้านครู ศพด.
ผู้ติดต่อ:
นายอัศวิน นันทะแสง
ที่อยู่:
192 หมู่ 1
ตำบล:
หนองหาน
อำเภอ/เขต:
หนองหาน
จังหวัด:
อุดรธานี
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
41130
มือถือ:
098-646-1147
ไลน์ไอดี: