บ้านครู ศพด.
โทร 098-646-1147
  • th

วิจัยการศึกษา


วิจัยการศึกษา

รายละเอียดสินค้า

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท.

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

 

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

ว.17 ส่งภายใน 31 มี.ค. 63

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20

ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

 

** 50 ท่านแรกรับแผ่น CD File คู่มือครู ศพด. สู่ คศ.3 **

 

สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลัก)

มาตรฐานตำแหน่ง/วิทยฐานะของครูและบุคลากร ส่วน อปท.

หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนเป็น ครู คศ.3

การจัดทำแฟ้ม การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

การจัดผลงานทางวิชาการ คศ.3

เทคนิคการจัดมุม ประสบการณ์ในห้อง

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรม ครูปฐมวัย

วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

เทคนิคการเตรียมตัวก่อนรับการประเมินของคณะกรรมการ

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ราคา:
0.00
ปรับปรุงล่าสุด:
24 มิถุนายน 2019
วิจัยการศึกษา บ้านครู ศพด.
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การอบรม ครู ศพด.

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

สอบถาม
เส้นทางสู่ คศ. 3

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สอบถาม
ครู ศพด. สู่ คศ. 3

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สอบถาม
ผลงานทางวิชาการ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

สอบถาม
ครู ศพด.

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

สอบถาม