บ้านครู ศพด.
โทร 098-646-1147
  • th

ผลงานทางวิชาการ


ผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดสินค้า

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท.

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

 

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

ว.17 ส่งภายใน 31 มี.ค. 63

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20

ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

 

** 50 ท่านแรกรับแผ่น CD File คู่มือครู ศพด. สู่ คศ.3 **

 

สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สมรรถนะการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลัก)

มาตรฐานตำแหน่ง/วิทยฐานะของครูและบุคลากร ส่วน อปท.

หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนเป็น ครู คศ.3

การจัดทำแฟ้ม การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

การจัดผลงานทางวิชาการ คศ.3

เทคนิคการจัดมุม ประสบการณ์ในห้อง

เทคนิคการพัฒนานวัตกรรม ครูปฐมวัย

วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

เทคนิคการเตรียมตัวก่อนรับการประเมินของคณะกรรมการ

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ราคา:
0.00
ปรับปรุงล่าสุด:
24 มิถุนายน 2019
ผลงานทางวิชาการ บ้านครู ศพด.
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
วิจัยการศึกษา

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
ครู ศพด.

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

สอบถาม
วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

สอบถาม
ครู ศพด. สู่ คศ. 3

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สอบถาม
เส้นทางสู่ คศ. 3

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สอบถาม
การอบรม ครู ศพด.

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

สอบถาม