บ้านครู ศพด.
โทร 098-646-1147
  • th

บริการ


บริการ

เส้นทางสู่ คศ. 3

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ

สอบถาม
ผลงานทางวิชาการ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
ครู ศพด.

เส้นทางสู่ คศ.3 ครู ศพด. (ทต. และ อบต.)

สอบถาม
วิจัยสำหรับ ครู ศพด.

ขอเชิญ พนักงานครู สังกัด อปท. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ

สอบถาม
การอบรม ครู ศพด.

วิทยากร โดย ดร.อัศวิน นันทะแสง และคณะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษามูลนิธิ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

สอบถาม
วิจัยการศึกษา

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้ง รุ่น 14-20 ว.21 สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่ คศ.3

สอบถาม
ครู ศพด. สู่ คศ. 3

ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำรองที่นั่งด่วน 098-646-1147

สอบถาม